ثبت نام آزمون ادواري
امروز : 27 فروردين 1393   هم اکنون :

  • براي مشاهده کارنامه بر روي مرحله آزموني که در آن ثبت نام کرده ايد کليک نماييد.رديف مرحله آزمون بازه دريافت کارنامه
1مشاهده نتايج کتبي آزمون با عنوان "92 مرحله هفتم اخذ پروانه صنعت ساختمان"1392/11/19 تا 1393/02/16
2مشاهده نتايج کتبي آزمون با عنوان "92 مرحله هفتم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان"1392/11/19 تا 1393/02/20
3مشاهده نتايج کتبي آزمون با عنوان "92 ادواری مرحله چهارم"1392/11/30 تا 1393/03/03
4مشاهده نتايج کتبي آزمون با عنوان "92 مرحله هشتم اخذ پروانه صنعت ساختمان"1392/12/21 تا 1393/02/21
5مشاهده نتايج کتبي آزمون با عنوان "92 مرحله هشتم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان"1392/12/21 تا 1393/02/21
6مشاهده نتايج کتبي آزمون با عنوان "92 مرحله دوم شهرستانی المپیاد ملی مهارت"1392/12/27 تا 1393/03/27
منوی اصلی
سوالات
ثبت نام
کارت اعتباری
تعویض گواهینامه
آزمون عملی
نتایج آزمون
امروز
27 فروردين 

1393آي پي
دستگاه
شما :
50.17.174.94