اطلاع رسانی

پشتیبانی پورتال

ثبت نام
ویرایش
خرید کارت اعتباری
کارت ورود به جلسه
جدول زمانبندی آزمون
پاسخگویی الکترونیک
نتایج آزمون
از من بپرس

امروز : 28 اسفند ماه 1396 هجري شمسي   هم اکنون ->

آی پی شما : 54.156.86.61
از من بپرس
جدول زمانبندی
دفترچه راهنما
خرید کارت
ثبت نام
ویرایش
براي خريد کارت اعتباري ثبت نام به يکي از دو روش زير اقدام نماييد :

    1. روش اول :
  • در صورت اطمينان داشتن ازوجود حرفه مورد نظر براي ثبت نام در آزمون و همچنين آگاهي از خوشه حرفه مورد نظر و خريد مستقيم کارت اعتباري بر روي دکمه زير کليک نماييد در غير اينصورت از روش دوم براي خريد کارت استفاده نماييد . ( در صورت عدم تطابق خوشه کارت اعتباري با خوشه حرفه مورد نظر اين حرفه در فرايند ثبت نام به شما نمايش داده نخواهد شد)
    2. روش دوم :
  • براي خريد کارت اعتباري لازم است ابتدا از وجود حرفه مورد نظر اطمينان حاصل نماييد و سپس با توجه به خوشه حرفه مورد نظر اقدام به خريد کارت اعتباري ثبت نام نماييد .(در صورت عدم تطابق خوشه کارت اعتباري با حرفه مورد نظر ، شما قادر به انتخاب اين حرفه در فرايند ثبت نام نخواهيد بود)

  • براي اين منظور مرحله آزموني که مي خواهيد در آن ثبت نام نماييد را انتخاب نماييد و سپس با انتخاب حرفه مورد نظر بر روي خريد کارت کليک نماييد.


رديف مرحله آزمون بازه خرید کارت بازه مشاهده حرفه
196 آزمون ادواری (آنلاین)1396/08/29 تا 1396/12/211396/08/29 تا 1396/12/29