ثبت نام آزمون استخدامیانتخاب آزمون استخدامی (در هنگام کلیک بر روی مرحله مورد نظر به عنوان آن توجه نمایید )  • در حال حاضر شما در يکي از آزمون هاي استخدامي زير را مي توانيد ثبت نام کنيد براي ادامه مرحله مورد نظر را انتخاب نماييد. 


رديف عنوان آزمون استخدامي بازه ثبت نام
در حال حاضر آزموني براي ثبت نام فعال نيست.
امروز
29 فروردين ماه 
1393 هجري شمسي