اطلاع رسانی

پشتیبانی پورتال

ثبت نام
ویرایش
خرید کارت اعتباری
کارت ورود به جلسه
جدول زمانبندی آزمون
پاسخگویی الکترونیک
نتایج آزمون
از من بپرس

امروز : 5 بهمن ماه 1395 هجري شمسي   هم اکنون :

آی پی شما : 54.166.75.80
از من بپرس
جدول زمانبندی
دفترچه راهنما
خرید کارت
ثبت نام
ویرایش


استاندارد آموزش مهارت و فناوري 

استانداردهای آموزش :

 

آمار 65 گانه استانداردهای آموزش  مهارت و فناوری  (تا سی دیماه 1394)
 
اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎي آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎي آﻣﻮزش در ﺻﻨﺎﻳﻊ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎي آﻣﻮزش روستایی
استانداردهای آموزش بازار محور (آموزش،تولید،بازاریابی،فروش)
اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎي آﻣﻮزش فناوری های راهبردی
استانداردهاي آموزش قالب تفاهم نامه 
استانداردهای آموزش های تکمیلی بین سطوح تحصیلی 
استانداردهای آموزش ویژه مسابقات آزاد مهارت جوشکاری 
استانداردهاي آموزش وپژه معلولين ذهني و جسمي
استانداردهای مشترک سازمان آموزش فنی وحرفه ای با وزارت جهاد کشاورزی
فهرست استانداردهاي آموزش مهارت و فناوري  
استانداردهاي آرشيوي (قابل استناد و اجرا فقط برای شاخه کار و دانش و تفاهم نامه ها)