اطلاع رسانی

پشتیبانی پورتال

ثبت نام
ویرایش
خرید کارت اعتباری
کارت ورود به جلسه
جدول زمانبندی آزمون
پشتيباني
نتایج آزمون
از من بپرس

امروز : 28 خرداد ماه 1400 هجري شمسي   هم اکنون ->

آی پی شما : 3.236.117.38
از من بپرس
جدول زمانبندی
دفترچه راهنما
خرید کارت
ثبت نام
ویرایش

  • براي مشاهده کارنامه بر روي مرحله آزموني که در آن ثبت نام کرده ايد کليک نماييد.سال برگزاری آزمون کتبی       نوع آزمون      


رديفمرحله آزمونبازه دريافت کارنامه
1مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "شایستگی کارکنان شهرداری کلانشهر تبریز"1400/03/25 تا 1400/03/30
2مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "مرحله اول نیروهای مسلح ۱۴۰۰"1400/02/30 تا 1400/12/30
3مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید گواهینامه آزمون ادواری در سال 1400" تا 1401/12/29
4مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید صنعت ساختمان 1400" تا 1401/12/29
5مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید گواهینامه آزمون صنعت و ساختمان در سال 1400" تا 1401/12/29
6مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید تفاهم نامه 1400" تا 1401/12/29
7مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید گواهینامه آزمون تفاهم نامه در سال 1400" تا 1400/12/29
8مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "آزمون اصناف در سال 1400"1400/01/01 تا 1400/12/28
9مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید گواهینامه آزمون هماهنگ در سال 1400" تا 1401/12/29
10مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "* آزمون آنلاین"1392/10/23 تا 1400/12/29
11مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید گواهینامه آزمون ادواری در سال 99" تا 1400/12/29
12مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "99 مرحله دوم آزمون ادواری"1399/10/05 تا 1400/05/29
13مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "99 مرحله چهارم آزمون صنعت ساختمان"1399/11/11 تا 1400/03/29
14مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید گواهینامه آزمون صنعت و ساختمان در سال 1399" تا 1400/12/29
15مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "99 مرحله چهارم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان"1399/11/11 تا 1400/03/29
16مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید گواهینامه آزمون تفاهم نامه در سال 99" تا 1400/12/29
17مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "آزمون اصناف در سال 99" تا 1400/12/29
18مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "99 هماهنگ مرحله نهم"1399/12/10 تا 1400/03/29
19مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید گواهینامه آزمون هماهنگ در سال 99" تا 1400/12/29