اطلاع رسانی

پشتیبانی پورتال

ثبت نام
ویرایش
خرید کارت اعتباری
کارت ورود به جلسه
جدول زمانبندی آزمون
پشتيباني
نتایج آزمون
از من بپرس

امروز : 5 بهمن ماه 1400 هجري شمسي   هم اکنون ->

آی پی شما : 54.80.249.22
از من بپرس
جدول زمانبندی
دفترچه راهنما
خرید کارت
ثبت نام
ویرایش  • براي برگشت دادن کارت اعتباري اطلاعات کارت اعتباري خود را وارد نماييد و توجه نماييد که با برگشت دادن کارت اعتباري مبلغ کارت اعتباري به حساب شما برگردانده نخواهد شد و شما مي توانيد براي ثبت نام در ساير مراحل آزموني از اين کارت اعتباري استفاده نماييد.

  • لطفا توجه نماييد که تنها در صورتي مي توانيد کارت اعتباري خود را برگشت دهيد که حرفه اي براي آزمون خود انتخاب نکرده باشيد و اگر حرفه اي براي آزمون خود انتخاب کرده باشيد تنها در صورتي مي توانيد کارت خود را برگشت دهيد که اطلاعات خود را تاييد نکرده باشيد و تنها در بازه ثبت نام اين کار را انجام دهيد.