اطلاع رسانی

پشتیبانی پورتال

ثبت نام
ویرایش
خرید کارت اعتباری
کارت ورود به جلسه
جدول زمانبندی آزمون
پاسخگویی الکترونیک
نتایج آزمون
از من بپرس

امروز : 31 مرداد ماه 1398 هجري شمسي   هم اکنون ->

آی پی شما : 35.175.200.4
از من بپرس
جدول زمانبندی
دفترچه راهنما
خرید کارت
ثبت نام
ویرایش • در حال حاضر سه نوع آزمون در این سایت مورد ثبت نام قرار می گیرد :
  ۱. آزمون ادواری
  ۲. آزمون اخذ پروانه صنعت ساختمان
  ۳. آزمون تفاهم نامه های صنایع دستی
  ۴. آزمون المپیاد
  که برای اطلاع از حرفه هایی که در هر کدام از این مراحل مورد آزمون قرار می گیرد با فرا رسیدن زمان ثبت نام مرحله آزمونی مورد نظر ، از بخش جستجوی حرفه در منوی ثبت نام اقدام به مشاهده حرفه های موجود برای ثبت نام در آن مرحله نماییدلطفا نوع آزمون را انتخاب نمایید      
جدول زمانبندي مراحل آزمون ادواري

عنوان آزمون

ثبت نام اینترنتی

ویرایش اطلاعات شخصی / مشخصات

اخذ کارت ورود به جلسه

تاریخ آزمون کتبی

اعلام نتایج آزمون کتبی

تمدید گواهینامه آزمون ادواری در سال 96 لغايت - جهت اطلاع از زمان و مکان آزمون کتبی از تاریخ به بعد به سامانه advari.irantvto.ir مراجعه نمایید جهت اطلاع از زمان و مکان آزمون کتبی از تاریخ به بعد به سامانه advari.irantvto.ir مراجعه نمایید -
96 آزمون ادواری (آنلاین) 1396/08/29 لغايت 1396/12/21 1396/03/28 لغايت 1396/12/29 جهت اطلاع از زمان و مکان آزمون کتبی از تاریخ به بعد به سامانه advari.irantvto.ir مراجعه نمایید جهت اطلاع از زمان و مکان آزمون کتبی از تاریخ به بعد به سامانه advari.irantvto.ir مراجعه نمایید -
تمدید گواهینامه آزمون ادواری در سال 97 لغايت - جهت اطلاع از زمان و مکان آزمون کتبی از تاریخ به بعد به سامانه advari.irantvto.ir مراجعه نمایید جهت اطلاع از زمان و مکان آزمون کتبی از تاریخ به بعد به سامانه advari.irantvto.ir مراجعه نمایید -
تمدید گواهینامه آزمون ادواری در سال 98 لغايت - جهت اطلاع از زمان و مکان آزمون کتبی از تاریخ به بعد به سامانه advari.irantvto.ir مراجعه نمایید جهت اطلاع از زمان و مکان آزمون کتبی از تاریخ به بعد به سامانه advari.irantvto.ir مراجعه نمایید -
جدول زمانبندي مراحل آزمون تفاهم نامه ها و صنعت ساختمان

عنوان آزمون

ثبت نام اینترنتی

ویرایش اطلاعات شخصی / مشخصات

اخذ کارت ورود به جلسه

تاریخ آزمون کتبی

اعلام نتایج آزمون کتبی

تمدید گواهینامه آزمون صنعت و ساختمان در سال 96 لغايت - برای اطلاع از زمان دریافت کارت ورود به جلسه به سامانه examination.irantvto.ir مراجعه نمایید 1396/01/16 -
تمدید گواهینامه آزمون تفاهم نامه ها در سال 96 لغايت - برای اطلاع از زمان دریافت کارت ورود به جلسه به سامانه examination.irantvto.ir مراجعه نمایید 1396/01/16 -
تمدید گواهینامه آزمون هماهنگ در سال 96 لغايت - برای اطلاع از زمان دریافت کارت ورود به جلسه به سامانه examination.irantvto.ir مراجعه نمایید 1396/01/16 -
آزمون اصناف در سال 96 لغايت - برای اطلاع از زمان دریافت کارت ورود به جلسه به سامانه examination.irantvto.ir مراجعه نمایید 1396/01/16 -
96 مرحله اول آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1396/02/05 لغايت 1396/02/12 1396/02/13 لغايت 1396/02/14 برای اطلاع از زمان دریافت کارت ورود به جلسه به سامانه examination.irantvto.ir مراجعه نمایید 1396/02/21 1396/02/30
96 مرحله اول آزمون صنعت ساختمان 1396/02/05 لغايت 1396/02/12 1396/02/13 لغايت 1396/02/14 برای اطلاع از زمان دریافت کارت ورود به جلسه به سامانه examination.irantvto.ir مراجعه نمایید 1396/02/21 1396/02/30
96 مرحله دوم آزمون صنعت ساختمان 1396/03/16 لغايت 1396/03/23 1396/03/24 لغايت 1396/03/25 برای اطلاع از زمان دریافت کارت ورود به جلسه به سامانه examination.irantvto.ir مراجعه نمایید 1396/04/08 1396/04/17
96 مرحله دوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1396/03/16 لغايت 1396/03/23 1396/03/24 لغايت 1396/03/25 برای اطلاع از زمان دریافت کارت ورود به جلسه به سامانه examination.irantvto.ir مراجعه نمایید 1396/04/08 1396/04/17
96 مرحله سوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1396/04/20 لغايت 1396/04/27 1396/04/28 لغايت 1396/04/29 برای اطلاع از زمان دریافت کارت ورود به جلسه به سامانه examination.irantvto.ir مراجعه نمایید 1396/05/05 1396/05/16
96 مرحله سوم آزمون صنعت ساختمان 1396/04/20 لغايت 1396/04/27 1396/04/28 لغايت 1396/04/29 برای اطلاع از زمان دریافت کارت ورود به جلسه به سامانه examination.irantvto.ir مراجعه نمایید 1396/05/05 1396/05/16
96 مرحله چهارم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1396/05/31 لغايت 1396/06/07 1396/06/08 لغايت 1396/06/09 برای اطلاع از زمان دریافت کارت ورود به جلسه به سامانه examination.irantvto.ir مراجعه نمایید 1396/06/16 1396/06/25
96 مرحله چهارم آزمون صنعت ساختمان 1396/05/31 لغايت 1396/06/07 1396/06/08 لغايت 1396/06/09 برای اطلاع از زمان دریافت کارت ورود به جلسه به سامانه examination.irantvto.ir مراجعه نمایید 1396/06/16 1396/06/25
96 مرحله پنجم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1396/07/11 لغايت 1396/07/18 1396/07/19 لغايت 1396/07/20 برای اطلاع از زمان دریافت کارت ورود به جلسه به سامانه examination.irantvto.ir مراجعه نمایید 1396/07/27 1396/08/08
96 مرحله پنجم آزمون صنعت ساختمان 1396/07/11 لغايت 1396/07/18 1396/07/19 لغايت 1396/07/20 برای اطلاع از زمان دریافت کارت ورود به جلسه به سامانه examination.irantvto.ir مراجعه نمایید 1396/07/27 1396/08/08
96 مرحله ششم آزمون صنعت ساختمان 1396/08/16 لغايت 1396/08/23 1396/08/24 لغايت 1396/08/25 برای اطلاع از زمان دریافت کارت ورود به جلسه به سامانه examination.irantvto.ir مراجعه نمایید 1396/09/02 -
96 مرحله ششم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1396/08/16 لغايت 1396/08/23 1396/08/24 لغايت 1396/08/25 برای اطلاع از زمان دریافت کارت ورود به جلسه به سامانه examination.irantvto.ir مراجعه نمایید 1396/09/02 -
96 مرحله هفتم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1396/09/28 لغايت 1396/10/05 1396/10/06 لغايت 1396/10/07 برای اطلاع از زمان دریافت کارت ورود به جلسه به سامانه examination.irantvto.ir مراجعه نمایید 1396/10/14 1396/10/23
96 مرحله هفتم آزمون صنعت ساختمان 1396/09/28 لغايت 1396/10/05 1396/10/06 لغايت 1396/10/07 برای اطلاع از زمان دریافت کارت ورود به جلسه به سامانه examination.irantvto.ir مراجعه نمایید 1396/10/14 1396/10/23
96 مرحله هشتم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1396/11/10 لغايت 1396/11/17 1396/11/18 لغايت 1396/11/19 برای اطلاع از زمان دریافت کارت ورود به جلسه به سامانه examination.irantvto.ir مراجعه نمایید 1396/11/26 1396/12/05
96 مرحله هشتم آزمون صنعت ساختمان 1396/11/10 لغايت 1396/11/17 1396/11/18 لغايت 1396/11/19 برای اطلاع از زمان دریافت کارت ورود به جلسه به سامانه examination.irantvto.ir مراجعه نمایید 1396/11/26 1396/12/05
تمدید گواهینامه آزمون صنعت و ساختمان در سال 97 لغايت - برای اطلاع از زمان دریافت کارت ورود به جلسه به سامانه examination.irantvto.ir مراجعه نمایید 1397/01/16 -
تمدید گواهینامه آزمون تفاهم نامه در سال 97 لغايت - برای اطلاع از زمان دریافت کارت ورود به جلسه به سامانه examination.irantvto.ir مراجعه نمایید 1397/01/16 -
تمدید گواهینامه آزمون هماهنگ در سال 97 لغايت - برای اطلاع از زمان دریافت کارت ورود به جلسه به سامانه examination.irantvto.ir مراجعه نمایید 1397/01/16 -
آزمون اصناف در سال 97 لغايت - برای اطلاع از زمان دریافت کارت ورود به جلسه به سامانه examination.irantvto.ir مراجعه نمایید 1397/01/16 -
97 مرحله اول آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1397/02/04 لغايت 1397/02/11 1397/02/12 لغايت 1397/02/13 برای اطلاع از زمان دریافت کارت ورود به جلسه به سامانه examination.irantvto.ir مراجعه نمایید 1397/02/21 1397/02/29
97 مرحله اول آزمون صنعت ساختمان 1397/02/04 لغايت 1397/02/11 1397/02/12 لغايت 1397/02/13 برای اطلاع از زمان دریافت کارت ورود به جلسه به سامانه examination.irantvto.ir مراجعه نمایید 1397/02/21 1397/02/29
97 مرحله دوم آزمون صنعت ساختمان 1397/03/15 لغايت 1397/03/22 1397/03/23 لغايت 1397/03/24 برای اطلاع از زمان دریافت کارت ورود به جلسه به سامانه examination.irantvto.ir مراجعه نمایید 1397/04/01 1397/04/09
97 مرحله دوم آزمون تفاهم نامه های صنايع دستي ؛صنعت فرش وقالي بافان؛صنعت نان 1397/03/15 لغايت 1397/03/22 1397/03/23 لغايت 1397/03/24 برای اطلاع از زمان دریافت کارت ورود به جلسه به سامانه examination.irantvto.ir مراجعه نمایید 1397/04/01 1397/04/09
تمدید گواهینامه آزمون صنعت و ساختمان در سال 98 لغايت - برای اطلاع از زمان دریافت کارت ورود به جلسه به سامانه examination.irantvto.ir مراجعه نمایید 1398/01/16 -
تمدید گواهینامه آزمون تفاهم نامه در سال 98 لغايت - برای اطلاع از زمان دریافت کارت ورود به جلسه به سامانه examination.irantvto.ir مراجعه نمایید 1398/01/16 -
تمدید گواهینامه آزمون هماهنگ در سال 98 لغايت - برای اطلاع از زمان دریافت کارت ورود به جلسه به سامانه examination.irantvto.ir مراجعه نمایید 1398/01/16 -
آزمون اصناف در سال 98 لغايت - برای اطلاع از زمان دریافت کارت ورود به جلسه به سامانه examination.irantvto.ir مراجعه نمایید 1398/01/16 -


متقاضی گرامی:

1- تاريخ هاي ذكر شده در جدول فوق قطعي بوده وقابل تمديد يا تغيير نمي باشد. لذا داوطلب بايستي طوري برنامه ريزي نمايد كه تكاليف خويش را در تاريخ هاي اعلام شده انجام دهد.
2- چنان چه متقاضي از طريق كافي نت ثبت نام مي نمايد بايستي دقيقا اطلاعات وارد شده را كنترل نموده وچنان چه مغايرتي وجود داشته در تاريخ مشخص شده جهت ويرايش، اقدام نمايد.
3- داشتن كارت اعتباري (شناسه پرداخت و شماره پرونده)خريداري شده تا زمان صدور گواهينامه الزامي است. لذا متقاضي بايستي نهايت دقت را در نگهداري آن اعمال نمايد.
4- متقاضي بايستي عكس پرسنلی خود را دقيقاً مطابق مشخصات خواسته شده در صفحه 2 و 3 دفترچه تهيه و از ارسال صحيح آن اطمينان حاصل نمايد.
5- متقاضي بايستي از اتمام فرآيند ثبت نام، اطمينان حاصل نمايد. چنان چه ثبت نام نهائي نگردد واطلاعات وارد شده ذخيره نمی شود.لذا حقي براي این دسته از متقاضي ايجاد نخواهد شد.