اطلاع رسانی

پشتیبانی پورتال

ثبت نام
ویرایش
خرید کارت اعتباری
کارت ورود به جلسه
جدول زمانبندی آزمون
پاسخگویی الکترونیک
نتایج آزمون
از من بپرس

امروز : 1 مرداد ماه 1397 هجري شمسي   هم اکنون ->

آی پی شما : 23.20.25.122
از من بپرس
جدول زمانبندی
دفترچه راهنما
خرید کارت
ثبت نام
ویرایش
  • راهنما : در صورتیکه گزینه "انتخاب بر اساس استان" انتخاب شده است، با انتخاب استان و سپس شهرستان و شهر مورد نظر نام تمام حرفه هايي که در آن شهر آزمون برگزار مي گردد در حرفه مورد تقاضا قرار مي گيرد و در صورتیکه گزینه "انتخاب بر اساس حرفه" را انتخاب کرده باشید ، با انتخاب حرفه مورد نظر، نام تمام استان هايي که در آن ها آزمون اين حرفه برگزار مي گردد در قسمت استان قرار مي گيردانتخاب بر اساس استان     انتخاب بر اساس حرفه